DS-TopMenu Dairy Service Kft. Cow head

BouMatic logoAutomatizálás

DS_Menu
Termékek, szolgáltatások
Partnerek
Partnerek
BouMatic BouMatic LA BUVETTE Arntjen Schaefer Roto Grind Loewen

Zsúfoló kapu

Állatazonosítás

Tejmérők

Leemelő automatika

Készüléklift

Tejszivattyú-vezérlő

CIP-automatika

Válogatókapu

Lábvégápolás

Sántaságvizsgálat

Ivarzás-megfigyelés

Térszűkítő (zsúfoló) kapu

Tehenek az előváróban

A Dairy Service Kft. által kínált műszaki megoldás teljesen automatikus vezérlésű, nem igényel emberi beavatkozást. A kapu pneumatikus mozgatása kizárja a mechanikai sérülés lehetőségét, az állatok beterelése folyamatosan, torlódásmentesen és a lehető legkíméletesebben zajlik.

Vissza az oldal elejére

Egyedi állatazonosítás

Állatazonosító fültagok

Az egyedi tehénazonosítás a korszerű telepirányítási rendszerek alapja és nélkülözhetetlen a mai gyakorlatban. Az állatok egyedi azonosítása leggyakrabban ISO RFID (RFID=Radio Frequency Identification, rádiofrekvenciás azonosítás) fültagok és a belépő ponton elhelyezett antenna segítségével történik. Az állat fülén lévő egyedi azonosító passzív kivitelű, nem igényel energiaforrást, maga az antenna aktiválja, amikor a tehén bekerül annak hatósugarába. A BouMatic által ajánlott és a Dairy Service Kft. által forgalmazott rendszer megbízhatóságára utal, hogy a sikeres, hibamentes azonosítások aránya legalább 98%.

Állatazonosítás

Adott telepen az igényektől függően több antenna is elhelyezhető (a fejőberendezés belépő pontjánál, a válogatókapu előtt, fejőházon kívüli etetőállomásokon).

Az ISO fültagokon kívül használhatók ISO nyak- vagy lábtagok is. Minden típusú taghoz más-más antenna, illetve antennaelrendezés szükséges:

Vissza az oldal elejére

Tejmérők

Tejmérő

A fejőállásonként telepített tejmérők mérik és rögzítik a megfejt tej mennyiségét és annak vezetőképességét.

A tejmérőt a leemelő automatika vezérli. A két részegység közvetlen kapcsolatban van a SmartDairy vezérlővel, az adatátadás kétirányú kommunikációt megvalósítva folyamatosan, online módon történik a fejés ideje alatt (is). A rendszer többek között lehetővé teszi az egyedenkénti fejési paraméterek beállítását – ennek a funkciónak a szimentáli típusú teheneknél vagy a nagy genetikai értékű, de lassan fejhető állatoknál vehetjük hasznát. Nagyüzemi, holstein-fríz állománynál viszont ez a funkció nem bír túl nagy jelenőséggel.

Vissza az oldal elejére

TouchPoint leemelő automatika

TouchPoint készülék

Az USA hadipari fejlesztéséből származó csúcstechnika. Az egység alkalmas a csoportos, illetve az egyedi működésre/működtetésre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csoportos üzem esetében a paraméterezés a központi vezérlőről (is) történhet, míg önálló kivitelben (hagyományos, régebben épített állásszerkezetre szerelve) önálló „életet él”. Az egység érintőgombos kivitelű, törhetetlen műanyag burkolat alá integrálva. A fejőmunkás számára 4 db előre definiált érintőgomb áll rendelkezésre. Adatlekérdezést bárki kezdeményezhet a leemelőn, de adatbevitelt csak az arra feljogosított hozzáféréssel rendelkező személy tehet.

Fejés közben a TouchPoint egyrészt megjeleníti az összes fontos adatot (fejőállás száma, tehén azonosítója, fejési idő, megfejt tej mennyisége stb.), másrészt pedig a készülék mindkét oldalán elhelyezett színes LED lámpák tájékoztatják a személyzetet a fejés menetéről és az esetlegesen bekövetkezett rendellenességekről. A LED lámpák állandó vagy villogó színes fényjelzései oldalról is jól láthatók, így a személyzetnek bőven van ideje a beavatkozásra és a fellépő hiba elhárítására. Ezen túlmenően a készülék utasítások bevitelére is alkalmas (pl. adott tehén kiválogatása a fejés után).

Vissza az oldal elejére

Claw lift (készüléklift)

Claw lift (készüléklift)

Körforgó rendszerű fejőberendezéseknél alaphelyzetben a fejőkészülékek térdmagasságban helyezkednek el a fejőállások alatt, így nem akadályozzák a fejőszemélyzet tőgy-előkészítési munkáját. Amikor a fejőmunkás megnyomja az adott állás kabinetszekrényén elhelyezett Start gombot, akkor az automatika az aktuális álláshoz képest 2 állással „hátrébb” kb. mellmagasságba húzza fel a készüléket, de még nem helyezi vákuum alá. Ezzel egy időben az aktuális álláson a már mellmagasságban lévő, a munkás kezébe „adott” készüléket vákuum alá helyezi. Ezzel a felhelyezés kb. 3–5 másodpercet vesz igénybe.

A készülék levétele teljesen automatikus, és akkor következik be, amikor a tejfolyás egy előre beállított érték alá csökken (általában 720 ml/perc). A levétel után az automatika alaphelyzetbe (térdmagasságba) süllyeszti le a készüléket. A levevő automatika egyes egységei és működési mechanizmusai az amerikai hadseregtől kerültek ki, megbízhatóság és anyagminőség tekintetében messzemenően a legjobbak.

Vissza az oldal elejére

OptiFlo™ III tejszivattyú-vezérlő

Az OptiFlo™ III tejszivattyú-vezérlő feladata a tejáram szabályozása a hűtőberendezés felé.

Vissza az oldal elejére

Guardian és Guardian II CIP-automatika

A Guardian CIP-automatika (CIP=Clean In Place, magyarul helyeben történő tisztítás) gondoskodik a fejőberendezés csővezetékrendszerének tisztításáról.

Vissza az oldal elejére

Válogató kapu

Válogatókapu

A BouMatic automatikus válogató kapu két- vagy háromirányú válogatást tesz lehetővé. A kapuegység (kapu, antenna, vezérlő) folyamatos állatforgalmat biztosít, a válogató kapu előtt nincs elsődleges kapu, azaz mind a válogatás, mind a pihenőtérbe történő visszatérés a tehenek megállítása nélkül történik.

Vissza az oldal elejére

StepGuardian™

StepGuardian lábfürösztő berendezés

Automatikus lábfürösztő berendezés, 2 medencés kivitelű. Az első medencében történik a körmök vízzel történő mosása, a trágya fellazítása. A két medence között 3 méteres köz marad, ahol a feloldott szennyeződés jelentős része lekerül a körömről, majd az állat belelép a második kádba.

A kádak feltöltése a központi tartályból bekevert oldattal szivattyúval történik. A bekeverést, a kádak leürítését, kimosását, feltöltését automatika vezérli az előre beprogramozott paramétereknek megfelelően. A kádak gyors leürítése érdekében a homlokfal teljes hosszában felnyílik. A saját kitároló szivattyúnak köszönhetően a rendszer független a víznyomástól.

Vissza az oldal elejére

Sántaságvizsgálat – StepMetrix™

A StepMetrix™ egy hatékony, korai felismerést lehetővé tévő diagnosztikai eszköz, amely megakadályozza, hogy a sántaság okozta költségek komoly méreteket öltsenek. Automatikusan megvizsgálja a tehenek egészségi állapotát az év minden napján. Sokkal hatékonyabb, mint az emberi megfigyelések; a problémákat még a látható tünetek megjelenése előtt jelzi.

Stepmetrix sántaságvizsgáló

A StepMetrixnek 3 fő komponense van:

A tehén minden egyes fejés után átsétál a speciális mérlegen. A vezérlő egység minden egyes tehenet azonosít, és analizálja lábainak állapotát. A vizsgálat nyomán kapott értékek – amelyeket minden egyes lábra vonatkoztatva SMX pontokban fejezünk ki – eljutnak a számítógépbe.

Telepi kísérletekben a StepMetrix több mint 85 %-os pontossággal állapította meg a tehenek lábának kiváló egészségi állapotát vagy éppen szubklinikai sántaságát.

Az SMX pontrendszer jelentései alapján gyorsan kiválogathatók a kezelésre szoruló állatok.

A StepMetrix teljesen kompatibilis minden elterjedt ISO azonosító rendszerrel. Nem fejőgép specifikus!

Vissza az oldal elejére

Ivarzás-megfigyelés – HeatSeeker II

HeatSeeker transzponder

Kombinált egyedi azonosító egység. A korábbi HeatSeeker mozgásintenzitás-mérő egység továbbfejlesztett változata. A korábbi változat csak lábra szerelhető kivitelben készült, szemben a maival, amelynek felhelyezése a nyakra is történhet.

Az egység célja az egyedi azonosításon túlmenően az állat mozgásának figyelése, valamint az adatok összegyűjtése a kiolvasási időpontig. Megfelelő szoftveres háttér esetén a mozgásmennyiségek korábban kapott adatokkal történő összehasonlítása információt ad az ivarzás idejéről, az esetleges betegség kezdetéről. Az adatleolvasás 2 óránként történik. Fontos megjegyezni, hogy a megnövekedett aktivitás nem mindig jelent ivarzást!

A HeatSeeker II egységeknél az azonosítási pontosság több mint 98%-os. Nyakba helyezett kivitelnél az ivarzás-megfigyelés 75–80%-os, lábra helyezett kivitelnél 90%-os hatékonyságú, ugyanakkor a nyakba helyezett transzponder szalmás almozásnál kevesebb lábproblémát okoz.

Vissza az oldal elejére

© Dairy Service Kft., 2012–2013.